اخبار/مقالات
   
جزوه درس مبانی خرداد 96
جزوه مبانی را می توانید  ازاین لینک دریافت کنید.

بارم بندی نوبت اول
بارم بندی درس مبانی را از لینک زیر دریافت کنید.

بارم بندی و نمونه سوالات مبانی کامپیوتر
مونه سوالات مبانی کامپیوتر را از اینجا دانلود کنید.

پروژه های درس مبانی
فهرست پروژه های کلاسهای 302 و303 و 304 آماده شده است.