دبیرستان پسرانه دکترمصاحب

دبیرستان هوشمند دولتی دکتر مصاحب

آیین نامه ها و مقررات

نظر به اينكه دانش آموزان در دوران تحصيل موظفند قوانين و مقررات انضباطي مدارس رارعايت كنند ، لذا شايسته است مديران محترم مدارس مفاد آئين نامه انضباطي را كه حاوي اهم وظايف انضباطي دانش آموزان است به هنگام ثبت نام كتبا به رويت دانش آموز و ولي او برسانند و از آنان تعهد اجرا آئين نامه را اخذ نمايند .

 آیین نامه انضباطی و آموزشی دانش آموزان

الف)وظایف دانش آموز:

ماده1: هر یک از دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق خویش به شرح زیر معمول دارند:

1-1- دانش آموز میبایست همواره با لباس فرم وارد مدرسه شود . از ورود دانش آموز بدون لباس فرم به مدرسه جلوگیری شده تا پدر یا مادر جهت ارائه تعهد در مدرسه حضور بهم رساند.

2-1-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر،معاونین،معلمان،مربیان و دیگر کارکنان واحد آموزشی.

3-1- رعايت حسن اخلاق و رفتار با دانش آموزان و پرهيز از هر گونه اهانت و درگيري با آنان و ارجاع هرگونه اختلاف با ديگر دانش آموزان به مسئولين دبیرستان و اجتناب جدي از اقدامات خودسرانه در جهت حل اختلافات پيش آمده .

4-1- شركت فعال در انجام فرايض ديني و مشاركت توام با ادب و احترام در فعاليت هاي اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي دبیرستان (مراسم صبحگاهي ، ايام ا... ،  امتحانات كلاسي ، ماهانه و مسابقات علمي  فرهنگي )

5-1- حضور به موقع و مستمر در دبیرستان و كلاس درس و خودداري از خروج قبل از پايان فعاليت دبیرستان بدون هماهنگي و كسب اجازه از مسئولين مربوطه ، خصوصا در روزهای پایانی سال و  ايام پاياني منتهي به امتحانات .

تبصره : در هنگام ورود ، دانش آموز میبایست با ثبت اثر انگشت خود حضورش را اعلام کند . سیستم به ازای هر دقیقه تاخیر در ورود به مدرسه 01/0  از نمره انضباط دانش آموز کسر می نماید و چنانچه اثر انگشت خود را ثبت نکند ، غیبت در نظر خواهد گرفت و ضمن ثبت در پرونده ،  5/0  نمره از انضباط وی کسر می نماید.

6-1-حضور مرتب در کلاس درس طبق برنامه هفتگی و پرهیز از غیبت های غیر موجه - عدم حضور در راهروها و کلاس های مدرسه در زنگ های تفریح  به استثنای روزهای بارانی و برفی

تبصره:در صورت غیبت دانش آموز از مدرسه لازم است ولی او در اولین فرصت غیبت دانش آموز را به واحد آموزشی اطلاع داده و با حضور خویش و ارایه دلایل شفاهی یا گواهی کتبی نسبت به توجیه علت غیبت دانش آموز اقدام نمایند تا در صورت لزوم در پرونده اش ثبت و ضبط گردد.

7-1-رعایت بهداشت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضا و محیط دبیرستان.

8-1-دانش آموزان جهت حفظ تقدس و جایگاه مقام دانش آموزی موظفند شئونات در خور شخصیت دانش آموزی را در خارج از مدرسه نیز رعایت نمایند و از تجمع در اطراف مدرسه جدا خودداری نمایند.

9-1-خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و زینتی و پرهیز از به همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مجاز(از قبیل  فلش مموری (با محتوای غیر درسی)، CD  یا   DVD (با محتوای غیر درسی) ،تلفن همراه ، عکس و کتاب های نا مناسب...)در دبیرستان.

تذکر مهم : موارد اشاره شده به خصوص تلفن همراه چنانچه همراه دانش آموز باشد ضبط شده و تعهدی نیز بابت عودت آن نخواهیم داشت. همچنین محتویات آن نیز کنترل شده و چنانچه مخالف با موازین شرعی باشد طی نامه ای کتبی بهمراه دانش آموز به حراست منطقه 5 معرفی می گردد.

10-1- رعایت ضوابط دبیرستان در بازدیدهای علمی و اردوها و حوزه های امتحانی الزامی است.

11-1- خودداری از هرگونه خرید و فروش در مدرسه.

12-1-کوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات ساختمان دبیرستان.

تبصره: بدیهی است چنانچه دانش آموز خساراتی به وسایل و ساختمان دبیرستان ( مانند سخت افزارهای هوشمند نصب شده در کلاسها) یا سایر دانش آموزان وارد آورد باید خسارات وارده را جبران نماید. 

ب-ترغیب و تشویق:

ماده 2:دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می دهند،از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند:

1-2-تشویق شفاهی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.

2-2-تشویق شفاهی در مراسم صبحگاهی ،در حضور کلیه دانش آموزان.

3-2-تشویق کتبی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.

4-2-تشویق کتبی در حضور کلیه دانش آموزان.

5-2-اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضاء مدیر دبیرستان در حضور دانش آموزان و با حضور اولیاء دانش آموزانی که تقدیر می شوند.

6-2-معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی،آموزشی ، فرهنگی ،هنری و...

7-2-تشویق کتبی یا اعطای لوح تقدیر برای دانش آموزان ممتاز در هر مقطع که در انجام فرایض دینی،مخصوصا نماز جماعت و زیارت پرفیض عاشورا و فعالیتهای آموزشی و تربیتی و شرکت در کارهای اجتماعی درخشان تر از دیگران شناخته می شوند.

*  در هر صورت ثبت مورد تشویقی و نمره مثبت آن در پرونده انضباطی الکترونیکی دانش آموز انجام خواهد شد .

ج-تذکر و تنبیه:

ماده3-عدم رعایت و سهل انگاری در وظایف مندرج در ماده1 تخلف محسوب می شود.دانش آموزانی که راهنمایی های تربیتی،در آنها مفید و موثر واقع نمی شود با رعایت ترتیب و تناسب ذیل مورد تذکر و تنبیه قرار می گیرند:

1-3- تذکر یا اخطار شفاهی به طور خصوصی.

2-3- تذکر یا اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان دیگر.

3-3- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز. (بدون درج در پرونده )

4-3- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز. (با درج در پرونده )

5-3- اخطار کتبی و تقلیل نمره انضباط در هر مرتبه حداکثر دو نمره.در صورت تکرار،اخذ تعهد کتبی از دانش آموزان و ولی او به منظور عدم تکرار موارد مشابه.

6-3- تغییر کلاس.

7-3- محروم کردن از کلاس و اطلاع کتبی به ولی دانش آموز.

8-3- اخراج موقت از دبیرستان به مدت یک روز تا یک هفته و اطلاع به دانش آموز به طور حضوری و درج در پرونده.

9-3- انتقال به دبیرستان دیگر در طول سال تحصیلی.

* در تمامی حالت ها ثبت مورد تنبیهی و نمره منفی آن در پرونده انضباطی الکترونیکی دانش آموز و کسر از نمره انضباط صورت خواهد گرفت.

شايسته است مسئولين مدرسه تمام رفتارهاي مغاير با ضوابط و مقررات ذکر شده در ماده 1 را در پرونده الکترونیکی دانش آموز ثبت كنند و با اطلاع ولي دانش آموز از نمره انضباطي دانش آموز كسر نمايند و چنانچه كسر نمره انضباط تاثيري در تغيير رفتار دانش آموزنداشته باشد مدير دبیرستان مي تواند منطبق با مفاد مندرج در ماده 3 که طبق  آئين نامه اجرايي مدارس است ، عمل نمايد .

توصیه های انضباطی

جهت اطلاع دانش آموزان و اولیاء

دانش آموز عزیز- ولی محترم :

بدینوسیله به منظور رعایت هر چه بهتر موازین انضباطی در طول سال تحصیلی93-1392 موارد ذیل به اطلاع شما می رسد بدیهی است تمامی موارد مذکور به تصویب  شورای برنامه ریزی دبیرستان رسیده و قابل اجرا می باشد.

1-       هر دانش آموز دارای یک پرونده انضباطی الکترونیکی می باشد که کلیه موارد انضباطی در این سیستم ثبت شده و در نمره انضباط دانش آموز تاثیر خواهد داشت.

2-      موارد بی نظمی دانش آموز منوط به گزارش دبیران،معاونین،مربیان تربیتی و مدیریت می باشد. لازم به ذکر است کلیه موارد اعلام شده توسط معاون مربوطه سریعا در سیستم ثبت شده و می توانید در وب سایت مدرسه مشاهده نمایید.

3-      چنانچه دانش آموز غیبت نماید،اولیاء دانش آموز می بایست جهت موجه نمودن غیبت سریعا اقدام نمایند.

اقدام جهت موجه نمودن غیبت به شکل های زیر باید انجام شود:

الف)تماس تلفنی یا حضور ولی دانش آموز تا ساعت 9 صبح همان روز.

ب)ارائه گواهی معتبر پزشک،در صورتیکه علت غیبت،بیماری دانش آموز باشد.

تذکر:از پذیرفتن نامه اولیاء توسط دانش آموز به منظور موجه شدن غیبت جدا معذوریم.

4-دانش آموزان به هیچ وجه نباید بعد از حضور دبیر در کلاس،به کلاس بروند.مگر با هماهنگی معاون مربوطه  که در این صورت دانش آموز فقط با ارائه برگه پذیرش می تواند در کلاس حضور یابد.

5-در صورتی که اولیاء دانش آموزان در هر یک از جلساتی که در مدرسه تشکیل می شود حضور نداشته باشند،به منزله عدم ارائه دعوتنامه از طرف دانش آموز به ولی تلقی شده و از نمره انضباط دانش آموز کسر خواهد شد.

تبصره : در موراد خاصی که حضور ولی اماکن پذیر نشد میبایست در اسرع وقت حضورا به مدرسه مراجعه نمایند.

6- ارتباط حضوري يا تلفني ولي با مدرسه فقط در روزهايی که اول مهر اعلام می شود ، میسر خواهد بود.

(جز موارد ضروری که از 8 تا 9 صبح پاسخگو خواهند بود)

7- ارتباط ولي با دانش آموز فقط با اجازه معاون مربوطه انجام می شود  (از مراجعه به كلاس هاي دانش آموزان بدون هماهنگي جدا خودداري فرمائيد .)

8- تغییر تلفن همراه پدر یا مادر در سیستم الکترونیکی مدرسه فقط با حضور ولی انجام می شود.

آیین نامه آموزشی

هر یک از دانش آموزان موظفند در طول سال تحصیلی کلیه موارد آموزشی را که از سوی معاون آموزشی و دبیران به ایشان ابلاغ می شود،به نحوه مطلوب انجام دهند.

1-کلیه تکالیف خود را به نحوه شایسته انجام داده و در زمان مقرر تحویل دبیر مربوطه نمایند.

2-مطالب درسی که از سوی دبیران مشخص می شود را به طور کامل مطالعه نموده و با آمادگی کامل برای پاسخگویی به سوالات درسی در کلاس حاضر شود.

3-در هنگام تدریس دبیر و یا انجام سایر امور از سوی دبیر در کلاس،از انجام هر گونه فعالیت دیگر خودداری نماید.

4-کلیه لوازم و وسایل مورد نیاز خود در امر آموزش از قبیل کتاب،دفتر،جزوه،وسایل مرتبط با دروس خود را به همراه داشته باشد.

5-دروس ارائه شده توسط دبیران را در بعد از ظهر همان روز مطالعه نماید.

6-هر گونه مشکل یا مسئله ای که منجر به بروز اختلال در امر آموزش در کلاس می شود را فورا با دبیر و یا معاون آموزشی دبیرستان در میان بگذارد.

7-در صورت صلاح دید مسئولین آموزشی دبیرستان مبنی بر شرکت دانش آموز در کلاس های مورد نیاز و  عمومی،به طور منظم در این کلاس ها شرکت نماید.

تذکر : نحوه ثبت نام و شرکت دانش آموزان در این کلاس ها در زمان مقرر به اطلاع دانش آموز و اولیاء وی رسانده می شود.

8-در کلیه امتحانات برنامه ریزی شده توسط دبیر و مسئولین دبیرستان با آمادگی کامل شرکت نماید.

تبصره : امتحاناتی که در برنامه آموزشی مدرسه در نظر گرفته شده در کارنامه ماهیانه دانش آموز ثبت شده و در وب سایت مدرسه به رویت اولیا می رسد.نمرات این امتحانات تاثیر مستقیم بر نمره مستمر اول و دوم دانش آموز خواهد داشت لذا میبایست از ابتدای سال تحصیلی توجه و اهتمام ویژه به آن داشته باشید.

ومن الله توفیق

دفتر مدیریت و برنامه ریزی دبیرستان هوشمند دولتی دکتر مصاحب

 
نقشه سایت