كمك درسی جبر و احتمال - آقای دوكوشكانی


jabro ehtemal.rar


جبر و احتمال-آقای ربانی

قسمت اول
قسمت دوم


جهت دانلود جزوه روی لینك بالا راست كلیك كرده گزینه "
...Save Target As" را انتخاب كرده پس از تعیین مسیر ذخیره سازی آنرا OK كنید