اخبار و اطلاعیه های سنجش و ارزشیابی تحصیلی  
 
 
برنامه امتحانات نهایی و داخلی شهریور 96
برای مشاهده برنامه بر روی عنوان خبر کلیلک کنید.

برنامه امتحانات داخلی و افتاده پایه سوم

حوزه های امتحانت نهایی خرداد 96
برای مشاهده حوزه های امتحانی بر روی عنوان خبر کلیک کنید.

برنامه امتحانات پایه دهم خرداد 96
برای مشاهده برنامه بر روی عنوان خبر کلیک کنید.

برنامه امتحانات پیش دانشگاهی خرداد 96
برنامه امتحانات داخلی و نهایی پیش دانشگاهی خرداد 96
برای مشاهده بر روی عنوان خبر کلیک کنید.

بارم بندی دینی دهم
برای مشاهده بارم بندی بر روی عنوان خبر کلیک کنید.

برنامه امتحانات نهایی سوم و پیش دانشگاهی خرداد 96
برای مشاهده برنامه بر روی عنوان خبر کلیک کنید.

برنامه امتحانات مستمر 2
برای مشاهده برنامه بر روی عنوان خبر کلیک کنید.

برنامه امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 96-95
برای مشاهده برنامه بر روی عنوان خبر کلیک کنید.

راهنمای آزمون آنلاین درس مبانی رایانه
راهنمای آزمون را به طور کامل مطالعه کنید.
 
 
   
 
نقشه سایت