درج مطلب  

رزومه مدیریت دبیرستان

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا رعیتی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سابقه کار: 30 سال

سوابق اجرایی:

1) مدیریت دبیرستان شهید عموئیان منطقه 5 تهران به مدت 11 سال

2) معاون آموزش متوسطه منطقه 5 و 22 تهران به مدت 5 سال

3) مدیر نمونه شهر تهران در سال 88