برنامه پایه اول  
 
 
متن را وارد نمایید
 
   
 
 
  برنامه پایه سوم ریاضی  
 
 
متن را وارد نمایید
 
   
 
 
  برنامه پایه دوم  
 
 
متن را وارد نمایید
 
   
 
 
  برنامه پایه چهارم  
 
 
برنامه یک شنبه 93/7/6
 

زنگ

405

406

407

408

1

فیزیک

زبان

ریاضی

شیمی

2

زبان

دیفرانسیل

زمین شناسی

دینی

3

دینی

فیزیک

شیمی

زبان

4

 

 

زبان

 

5

 

 

زیست شناسی

 

 
 
   
 
نقشه سایت