کلاس 201
   
کلاس 201

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

سید ستار

آصفی دهخوارقانی

2

سپهر

اردلان

3

رهام

اسلامی زاد

4

محمد

بداقی

5

علیرضا

حبیب زاده

6

سامان

دانش مایه

7

محمد

رستم آبادی

8

علی

ریاضت

9

ایمان

سعیدی

10

مرصاد

سیف اللهی

11

محمداحسان

شواخ

12

سپهر

شیدیان اکبر

13

سید متین

طباطبائیان اردستانی

14

علی رضا

عباس زاده

15

یوسف

عیسی وند

16

سید محسن

غیاثی

17

نوید

فرجی

18

عرفان

فلاح

19

پرهام

فهیمی

20

محمد حسین

قاسمی

21

رضا

قنبری

22

مهرداد

محجوب

23

امیرمحمد

مرادی

24

مهدی

وهابی

25

محمدنوید

دانش  

26

حسین

خدابنده

27

میثاق

آذرنوید

28

فرزاد

اسلامی مهرآبادی

29

ابوالفضل

توفیقی

30

بهنام

حاجیلو

31

سیداحسان

موسوی

32

عرفان

شیرخدایی

33

روح الله

الیکایی

 
 
کلاس 207
   
کلاس 207

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

علی

اصغری

2

رامین

اعظمی

3

امید

الهوئی نظری

4

فرزین

امینی

5

علی

انتظاری

6

محمد

ایازی

7

محمد حسین

بابائی زاده

8

مهدی

بامدادیان

9

مهیار

بیرک آبادی

10

محمدرضا

تاتلاری

11

سامرند

حشمتی

12

محمدرضا

خدایاری

13

عرفان

زندی

14

محمد مهدی

سلیمی

15

علیرضا

شاکی

16

رضا

صادقی کیوی

17

سید آرشام

صدر الاشرافی

18

رضا

صلح فام

19

دیان

عامری درقه

20

امیررضا

عربگری

21

امیرحسین

علی نیای لفمجانی

22

امیرحسین

غلامپور

23

محمد مهدی

کریم زاده

24

حسین

کوهی نژاد

25

احمدرضا

محسنی

26

امیرحسین

محسنی اصل

27

سروش

محمدطاهری

28

سید علی

موسوی

29

محمد رضا

نصیری

30

محمدرضا

نفر

31

دانیال

ایزدپناه

32

محمدحسین

خانکی

33

امیرعباس

زواریان

 
 
کلاس 204
   
کلاس 204

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

آرمان

احمدی

2

پدرام

احمدی

3

سینا

افشاری

4

محمد

باقری شادهی

5

خشایار

باقری طالقانی

6

محمدعلی

بیجارگروس

7

علیرضا

بیگ زاده

8

علی

بیگ محمدی

9

عرفان

پارسا

10

سینا

جعفرپور

11

مصطفی

جواد زاده

12

سپهر

حسن زاده بافقی

13

امیر حسین

خجسته

14

سپهر

خدادادی

15

امیرحسین

زاهدی

16

مبین

سامانی نسب

17

محمد ایمان

سعیدی

18

حسین

شفیعی ینگ آبادی

19

فرزاد

صادقی

20

محمد

صالح پور

21

میر محمد

صبوری

22

دانیال

عطائی اق قلعه

23

علی

علیا

24

احسان

علیقلی

25

سینا

قباخلو

26

محمدامین

قمری

27

علیرضا

مراد

28

شروین

ملکی

29

علیرضا

میرحسینی

30

محمد

ناجی

31

علی

نادعلی هزاوه

32

سام

وخشوری

33

شروین

یاوری

 
 
کلاس 202
   
کلاس 202

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

علی

ابراهیمیان

2

سید علی

احمدی میان گله

3

حامد

اسماعیلی ایوانکی

4

مازیار

اشرفی

5

محمدرضا

اکبرشاهی

6

امیرحسین

امیدیان سواد کوهی

7

وحید

پرویزی

8

محمد

جاودان

9

سجاد

حسن بیگی

10

حسین

حیدری

11

محمد امین

خدامراد

12

امیر حسن

داودی

13

امیرحسین

رستمی

14

محمد

رسولی

15

علیرضا

سمواتیان

16

دانیال

سوری

17

یزدان

شکری

18

مهدی

شهسواری

19

امیرحسین

غیاثی طاری

20

فراز

فرهودی مقدم

21

نوید

قاضی

22

ستار

قنبری

23

امیر رضا

کارساز

24

رفعت

کامیار

25

سروش

کوه کمری

26

حسام

محبعلی

27

مهدی

محمدی

28

محمد

محمدی نژاد

29

رامین

مویدی

30

پرهام

نجفی لاطران

31

سجاد

نصرالهی

32

سید فرحان

نصیری فر

33

محمدمهدی

یادگار

34

پرهام

یوسفی یار

 
 
کلاس 205
   
کلاس 205

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

محمد جواد

ادب زاده

2

محمدصادق

اسداله زاده

3

میلاد

اسمعیل غلام

4

محمد

امانی چکانی

5

علیرضا

باستانی

6

مهدی

باقری

7

علیرضا

بلوری

8

علیرضا

پیکارپرسان

9

محمد

تاتلری

10

علیرضا

 توانای نامی

11

علی

جلمبادانی

12

محمد

حاجیان

13

علیرضا

حسین زاده

14

شروین

حسینی

15

علیرضا

خلخالی اصل

16

شروین

داودی

17

علی

داودی

18

علی

رضابنده لو

19

محمد مهدی

رضایی زاده

20

علیرضا

شیردل

21

خشایار

علی اکبر گردان

22

سیدنوید

قاضی

23

احسان

کاظمی

24

حسن

کاظمی طهرانی

25

آریو

گیلانی

26

مبین

مجذوب قدیرلی

27

علی

محمدرضا

28

فرحان

محمدزاد رفیع

29

علیرضا

ململی

30

محمد

مهمان دوست

31

عرفان

نصیری

32

میلاد

نفری قلعه

33

پدرام

یوسفی یار

 
 
کلاس 203
   
کلاس 203

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

آرش

اسلامی مهدی آبادی

2

امیرحسین

امانی

3

محمد

بابایی

4

احسان

باطنی

5

مهدی

برادران راد

6

علی

بندی

7

آرتین

بهرام پور

8

امیرعباس

تقوی

9

محمد علی

دهقان

10

سید محمد سجاد

دهقانی

11

مهرداد

دیبا

12

پارسا

دین دوست

13

امیرحسین

رحیمی

14

محمدرضا

رحیمی بهار

15

علی

سیاست

16

متین

شهیم پرمهر

17

کسری

طیبی

18

کیان

طیبی

19

علیرضا

عروج زاده

20

سینا

قدیری نژادیان

21

عماد

گازر

22

ایمان

متولی

23

محمد طاها

محروس

24

محمد

مرتضوی

25

محمدعلی

مولانا

26

علی

نبی زاده

27

امیرحسین

نثری

28

امیرعلی

نجومی

29

جواد

نیاء جلیلی

30

محمد

یزدانی

31

امیرحسین

زمانی

32

مهدی

مدیریفرد

33

سورنا

حقیقی جاوید

 
 
کلاس 206
   
کلاس 206

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

پیمان

اخوان محمد مرادی

2

کیارش

آقایی

3

فراز

بخش کوئی

4

امیر حسین

برومند

5

امیرمحمد

بیک وردی

6

فرزاد

تقی زاده

7

مهدی

حسنی

8

سیدامین

حسینی

9

ابوالفضل

حمزه نژاد تنکمانی

10

علی

خادم

11

فرید

خبیری

12

محمّد مهدی

خداوند

13

امیر

رادنیا

14

امیرحسین

رحمانیان

15

رضا

رضائیان فرح آبادی

16

محمد

زارعی

17

نیما

زاهدی اصل

18

شایان

سالکی دیشته

19

امیر حسین

سانی خانلی

20

سپهر

سعیدی پور

21

سید محمد مهدی

سیدزاده

22

سروش

صلاحی

23

محمدامین

طهماسبی

24

محمد رسول

عظیم زاده وانقی

25

آرمین

علی مردانی

26

مجید

غزالی

27

اتابک

فخرایی

28

محمدهاشم

فخوری

29

محمد

فیض الهی

30

امیرعباس

قاسمی

31

امیر محمد

کاشانی

32

محمدرضا

مریدی

33

مجید

نظری