دبیرستان پسرانه دکترمصاحب
 

پیام مدیر

سیاستهای مدیر:
1) تقویت باورهای اعتقادی دانش آموزان نسبت به ارزش های اسلام و انقلاب و فرهنگ.
2) بهره گیری از خلاقیت و نو آوری برای ایجاد فضای شوق و نشاط در دبیرستان.
3) توسعه فن آوری ، ایجاد و گسترش یک فضای هوشمند در دبیرستان.
4) تقویت پژوهش وتحقیق و روحیه پرسشگری در دانش آموزان.
 
 
نقشه سایت