تاریخ و ساعت
 
دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷

1) آشنایی با اصول ، روشها و قوانین انتخاب رشته صحیح
2) آشنایی با رشته ها و دانشگاه ها و شرایط پذیرش آنها
3) نظارت مشاور به نوع چینش رشته ها
4) توجه به اصول ترتیبات و ترجیحات
5) بهره مندی از اطلاعات لحظه ای  سایت سنجش و نرم افزار استاندارد
6) توجه به تغییرات دفترچه و اعمال آن در نتایج پذیرفته شدگان سنوات گذشته
7) توجه به شرایط اجتماعی ، اقبال عمومی ، خانوادگی و فردی
8) ثبت رشته های انتخابی در سایت سنجش با دقت بالا و ارائه رسید صحت ثبت
9) دریافت کارنامه از سایت سنجش

اطلاعیه ها


هیچ خبری یافت نشد.
 
  سایتهای مفید  
 

  •